Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Публикувано на: 24.02.2021   Последна редакция: 24.02.2021

Настоящето съобщение касае  инициативата на „КАОЛИН“  ЕАД, за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №23710017/16.11.2007г., продължено и изменено с Решение №1177/22.08.2013г., за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: Канализационна система на завод за микропродукти (преработка на варовик), находящ се в поземлен имот 35376.80.69 в с. Калиманци, общ. Суворово.Прикачени файловеКъм началото на страницата