ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ В ГРАД СУВОРОВО“

Публикувано на: 14.04.2021   Последна редакция: 14.04.2021

 

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЗА СТАРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ В ГРАД СУВОРОВО“

 

 

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

     Във връзка с изпълнението на проект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“, ви уведомяваме, че на 16.04.2021г. от 09:30 часа в град Суворово, ще се проведе официална церемония за ефективният старт на проекта – „Първа копка“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ за периода 2014 - 2020г., процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.001-0001-C01 от 01.07.2019г.

Общата стойност на проекта е 1 062 989.38лв., от които 903 540.97лв. европейско

 и 159 448.41лв. национално съфинансиране.

 

От Община Суворово

 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони“
Към началото на страницата