Община Суворово подписа допълнително споразумение № 1 към договор № BG05FMOP001-5.001-0072 –C01 с Агенция за социално подпомагане гр. София

Публикувано на: 29.04.2021   Последна редакция: 29.04.2021

 На 07.04.2021 г., Община Суворово подписа допълнително споразумение№ 1 към договор № BG05FMOP001-5.001-0072–C01 с Агенция за социално подпомагане гр. София за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на процедура BG05FMOP001-5.001„3.1- Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България /ФЕПНЛ/. С настоящото споразумение се удължава срока на договор „3.1- Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19в община Суворово“  за предоставяне на социалната услуга до 30.09.2021 г. Във връзка с посоченото, общата стойност на проекта е 55 242,00 лв., като се запазва капацитета от 100 лица.Прикачени файловеКъм началото на страницата