Обява за обсъждане на Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламно информационните елементи на територията на община Суворово

Публикувано на: 28.05.2021   Последна редакция: 28.05.2021


Прикачени файловеКъм началото на страницата