СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ

Публикувано на: 29.06.2021   Последна редакция: 29.06.2021

 Във връзка с провеждането на ДДД мероприятия общинска администрация Суворовоинформира жителите на общината, че на 01.07.2021 г., 02.07.2021 г. ина 03.07.2021 г. ще се извърши дезинсекция и дезакаризация на градски паркове, детски площадки и озеленени площи на територията на гр. Суворово, във времевият интервал от 06:00 ч. до 10:00 ч. Собствениците на пчелни семействада предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне.

Призовавамежителите на градада следят за указателнитетабели за извършената обработка и да спазват карантинните срокове, посочени в тях.
Към началото на страницата