Постоянни комисии мандат 2011 - 2015 г.

Публикувано на: 15.08.2014   Последна редакция: 26.08.2014

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СУВОРОВО

ПК по,,ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ‘‘

Председател

  • Зарина Николаева Бъчварова

Членове

  • Милен Банков Гочев
  • Косьо Стойчев Костов
  • Валентин Христов Георгиев
  • Любомир Тодоров Димов


ПК по ,, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОКОЛНА СРЕДА‘‘

Председател

  • Зейнеб Исметова Бекирова

Членове

  • Валентин Христов Георгиев
  • Васил Добрев Христов
  • Косьо Стойчев Костов
  • Милен Банков Гочев


ПК по ,, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, КУЛТУРА, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ‘‘

Председател – Любомир Тодоров Димов

Членове – Живко Марков Петров

                    Галя Тодорова Евдокимова

                    Ахмед Исмаилов Османов

                    Венелин Йорданов Стоянов

ПК по ,,МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ‘‘

Председател – Николай Орлинов Роев

Членове – Зейнеб Исметова Бекирова

                    Венелин Йорданов Стоянов

                    Зарина Николаева Бъчварова

                    Васил Добрев Христов

ПК по ,,СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ, ТРАНСПОРТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО‘‘        

Председател – Милен Банков Гочев

Членове – Живко Марков Петров

                    Николай Орлинов Роев

                    Любомир Тодоров Димов

                    Венелин Йорданов Стоянов

ПК по ,, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ‘‘

Председател- Валентин Христов Георгиев

Членове – Зейнеб Исметова Бекирова

                    Ахмед Исмаилов Османов

                    Николай Орлинов Роев

                   Галя   Тодорова Евдокимова
Към началото на страницата