СУ "Никола Йонков Вапцаров" гр.Суворово

Публикувано на: 07.01.2015   Последна редакция: 23.06.2017

    СОУ „Никола Йонков Вапцаров” гр.Суворово  е най-голямото учебно заведение в община Суворово. Наследник  е на училища с богата история  и традиции. През 2006 г. тържествено бе чествана 150 годишнина на образователното дело в гр.Суворово.

      В училището се обучават над 520 ученициот І до ХІІ клас. В подготвителен клас  предучилищна подготовка получават  над  двадесет  деца. За обучението и възпитанието на младото поколение работят   48 педагогически специалисти, от които 32 са магистри. Учениците получат подкрепа от педагогически съветник и 2 ресурсни учители.

       Учениците от гимназиален етап получават  подготовка по профил „Туризъм” и ежегодно успешно  се представят на ДЗИ  на първа сесия.

       През 2013 и 2014 г.ученици от СОУ „Н.Й.Вапцаров”  печелят  ІІ и ІІІ място в националната олимпиада по руски език. През 2013 г. отборът на училището по волейбол –V-VІІ клас  момчета зае  второ място в страната .

      През учебната 2014/2015 година училището  работи по проекти и национални програми, които подпомагат учебния и възпитателен процес, съдействат за по-нататъшното обогатяване на материалната база на учебното заведение, подкрепят кадрите за работа с  талантливите ученици, както и с тези в риск:

      1.Проект BG051PO001-3.1.06 – „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

      2.Проект „Спортен кът на открито” от Национална кампания „За чиста околна среда- 2014”, финансиран от ПУДООС към  МОСВ.

      3.Национална програма „С грижа за всеки ученик” – модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”

      4.Национална програма „На училище без отсъствия”- мярка „Без свободен час” и мярка „Без отсъствие”

      Ежегодно  вече за 19-ти път се провежда регионален турнир по волейбол за купата на СОУ „Н.Й.Вапцаров” в чест на патронния празник на училището. 

      
Към началото на страницата