ОУ "Христо Ботев" с.Чернево

Публикувано на: 07.01.2015   Последна редакция: 12.01.2015

             Основно училище „ Христо Ботев“ с. Чернево е общинско училище. В него се обучават ученици от І до VІІІ клас. В училището е разкрита и подготвителна група  за 5 и 6 годишни деца.Общ брой ученици за учебната 2014/2015 г е 124. Училището работи на целодневна организация – І вариант за учениците от І до V клас.

             Учителите, които работят в училището са квалифицирани и притежават необходимата подготовка – няма учители, които да не отговарят на заеманата длъжност.  

Училището разполага с компютърен кабинет, класни сати за І – ІV клас, кабинети по история и музика, математика и физика, биология, химия и география, български език и литература, физкултурен салон, стая за Подготвителна група, стая за хранене, медицински кабинет.

            Училището се отоплява с парно – дизелово гориво.

            За четвърта поредна година се работи по проект „УСПЕХ“  за извънкласни дейности– създадени са 5 ИИД по интереси:  клуб “Шарена черга“, Арт-студио „Майстор Сръчко“, Театрално студио „Дъга, клуб „Приятели на компютъра“, секция „Спорт за всички“.
Към началото на страницата