ОУ "Христо Ботев" с.Николаевка

Публикувано на: 07.01.2015   Последна редакция: 16.01.2015

           Училището в село Николаевка навърши внушителните 167 години! (Честването на 165-годишния юбилей се състоя в салона на читалище „Искра“ в селото в навечерието на Деня на народните будители – 1.ХІ.2012г.) Съобщаваме го с гордост, тъй като независимо от всички трудности и нелекия път, изминат през последните години, това училище, притежаващо изключителното право да се определя като най-старото българско светско в региона от нашето Възраждане, първото в цяла тогавашна варненска околия, е устояло и оцеляло в бурите, можем не само да споменем този факт днес, а и да гледаме напред към неговото бъдеще!

            И още дълго това училище ще служи за дом на знанието, ще приютява в своите пазви многобройни палави и живи малчугани, които ще огласяват с радостни глъчки неговите стаи. Това училище ще чуе още много песни и стихове! Ще приласкава мъдри мисли, изказани с обич! Ще бъде сборен пункт на нестихващото детско любопитство! И като верен пристан ще изпраща порасналите млади хора и ще посреща техните следовници!

            Днес нашето училище прегръща най-събудените родители, загрижени за децата си, които се радват на възможността рожбите им да растат в красиво китно село, далеч от градския смог, от шума и отровните автомобилни газове… Тук, близо до природата, на мястото с най-много хванати в чешми извори още от времето на Учителя, край ширналото се огледало на язовира, в покоя на горските пътечки и сред зеленината на полята, те, подкрепяни от обичащи ги хора, могат да получат най-ценните знания и умения – да живеят заедно в хармония, да повярват в чудесата и да съхранят смелостта и дързостта да ги сътворяват!

           Училището действа като общинско, основно – от ПГ до ІХ клас вкл. Децата и учениците в момента са 177 на брой и така капацитетът на училището е почти запълнен оптимално за едносменно обучение. Сградата се състои от 8 класни стаи на два етажа. Пет от тях са огромни – по 50 кв.м., а трите по около 38-40, като една от големите е оборудвана като компютърен кабинет, а една от по-малките в миналото е служела за лабораторен кабинет по природни науки с прилежащо вътрешно хранилище.На приземния етаж се намират кухнята и трапезарията.

          В училището в момента са назначени 18 учители, 4 възпитатели, 2 нещатни педагози, заети с извънкласни дейности и 6 непедагози. По-голяма част от учителите са млади хора, гъвкави и приспособими към настъпващите промени и новите изисквания на средата. Те са родители - имат свои по-малки или вече поотраснали деца и затова обгрижват майчински възпитаниците си. В колектива цари дружелюбна обстановка и сплотени с общи сили се опитваме да подобряваме средата. Чувството за подкрепящо приятелско рамо, на което можеш да разчиташ, дава опора на хората в трудностите и ги крепи. А в дух на взаимопомощ, без нежелана конкуренция, се случват най-естествените творчески процеси… Относно методиката на обучение, за нас от първостепенна важност е тясната връзка с природата, ученето от живия живот. Опознаването на същностите около нас, подбудено от естественото детско любопитство, е всъщност най-доброто учене! Откривателският дух неизменно присъства у децата и ако се подхранва, любознателността им няма да позволи на умората и отегчението да ги обземат. В синхрон с тези мисли е и предпочитаната от нас, носеща радост Сугестопедия на професор доктор Георги Лозанов. Това гениалното българско откритие съчетава в себе си хармонично въздействие на звуци, цветове и жестове, а водещ принцип е ЛЮБОВТА! А сравнявайки сугестопедията с „модерните” днес методики и системи като Валдорфска, Монтесори и други, бихме открили поразителни прилики в същността им.

          И тъй като родителите и децата са едно цяло в рамките на семейството, за нас е важно силното, плътно и осезаемо присъствие на възрастните в живота на малките. Добре е те да участват дейно в училищния живот – не толкова с пари, колкото с дела и истинска родителска обич. Несравнимо по-ценно е сътвореното заедно, дори изиграната заедно игра е по-приятна и по-весела. Тези мигове се запомнят и стават почва за развиване на добродетели и ценности. Така децата ще се срещат със света на възрастните и ще общуват на живо с тях по време на своите съвместни занимания, ще бъдат окуражавани, ще се чувстват обичани, ценени и значими, каквито наистина трябва да бъдат!;

            В училището ни от 2007-ма година се осъществява ранна професионална подготовка по специалността „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ – със срок на обучение 3 години, прием след завършен ШЕСТИ клас и придобиване на първа степен на професионална квалификация след полагане на Държавни квалификационни изпити по теория и практика на професията. Веднъж вече получили шанс за бъдеща реализация на пазара на труда, нашите випускници могат да продължат обучението си в по-горен етап и дори да придобият втора специалност/професия.

            Не трябва да се забравя, че училището съществува заради нуждата от образование на децата и неговите „поръчители” трябва да диктуват правилата в него (включително да влияят на подбора на педагози)! Но разумно и интелигентно. Тук е ролята на Училищното настоятелство, което да подкрепя официалното ръководство за вземането на най-правилните решения.

            В сградата и в двора на училището има възможност за разгръщане на творческия потенциал на всички желаещи. Предпочитаме да наричаме нуждата от ремонт възможност, тъй като по този начин всичко може да придобие вид, какъвто ни харесва. Залагаме на естествените материали (дърво, хартия, стъкло) и на общ, съвместен, облагородяващ труд. А засаждането на цветя и дръвчета се отплаща с невероятното усещане да бъдеш създател, сътворец на хармонията около себе си.

             ПЪТУВАНЕ до училище от мястото на живеене и обратно: Ежедневно повече от 100 деца пътуват от домовете си до училището ни и се връщат на обяд или след обяд. Това се извършва с 4 автобуса чрез фирма, доказала коректността и лоялността си през годините. Увеличаването броя на учениците всяка година, а с това и автобусите и местата в тях, ни снабди с увереност и опит, че няма невъзможни и непреодолими предизвикателства. Закуската и обяда на целодневно учещите деца са подпомагани частично целево чрез делегирания бюджет. Голяма част от родителите желаят вегетарианско (безмесно) хранене на децата.

            Пожелаваме си в нашето училище да цари дух на разбирателство, общност и творчество! Знаем, че всеки, малък или голям, притежава неповторими и уникални умения, които да развива! Вярваме, че заедно можем да бъдем велика сила и да сътворим чудеса! Ние вярваме във ВАС, ако и вие ни повярвате, предварително Ви БЛАГОДАРИМ и Ви очакваме!            

Павлина Атанасова Иванова – директор
Към началото на страницата