НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ

Публикувано на: 21.04.2016   Последна редакция: 28.06.2017

 В изпълнение на получено писмо от Районна прокуратура град  Девня от 28 март 2016 година, във връзка с член 25  от Закона за пътищата , Ви информираме следното:  

            В обхвата на пътя се забранява:

1.Извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;

2. Поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;

3.Движението на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и железни грайфери, гуми с шипове по пътища с асфалтови покрития, освен в случаите на снегопочистване;

4.Превозването на мокри товари, които наводняват пътното платно;

5.Влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;

6.Влаченето на дървета, слама и други подобни по пътното платно.

7.Използването на пътните съоръжения и пътните принадлежности за рекламна дейност под каквато и да е форма.

 

Във връзка с гореизложеното, ще бъдат извършвани проверки от общински  служители . На нарушителите ще бъдат съставени наказателни актове по ЗАНН.

 

                                                                       Общинска администрация град Суворово
Към началото на страницата