Заповед за утвърждаване на цената за отдаване под наем на полските пътища за 2016/2017г.

Публикувано на: 08.12.2016   Последна редакция: 28.06.2017

ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

З А П О В Е Д

№ 584 / 08.12.2016

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 37 "в" , ал. 16 от ЗСПЗЗ

УТВЪРЖДАВАМ

Цена за отдаване под наем на полските пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2016/2017 година ...................

 

Пълния текст на заповедта ТУК
Към началото на страницата