Младежки дейности

Публикувано на: 22.02.2017   Последна редакция: 08.02.2018

Държавната политика за младежта е целенасочена и последователна дейност на държавата, общините, младежките организации и обществото, която има за цел създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежите и участието им в обществения и икономическия живот, както и приобщаването им в управлението на местно, областно и национално ниво чрез дейности, насърчаващи развитието на младежите в страната.

Предтавяме Ви, отчетни документи за изпълнение на План за младежта за 2016 г. и План за младежта 2017 г.
Към началото на страницата