Резултати от проведен местен референдум на 20.08.2017г. в с.Чернево.

Публикувано на: 30.08.2017   Последна редакция: 30.08.2017

 В изпълнение на задължението вменено ми в разпоредбата на чл.43,ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление в законоустановения срок публикувам   Решение № 181 - МР от 20.08.2017 г. на Общинска избирателна комисия Суворово  относно  обявяване на резултатите от проведения местен референдум на 20.08.2017г.в с. Чернево.


Данаил Йорданов

Председател Общински съвет СуворовоКъм началото на страницата