Ветроенергиен парк „Суворово”

Публикувано на: 17.01.2018   Последна редакция: 17.01.2018

Ветроенергиен парк „Суворово” е проект от промишлен мащаб, разработен от „Еолика България” ЕАД. Разположен е на територията на община Суворово и отстои на 20 км от гр. Варна.

Проектът включва следната инфраструктура:

-        30 бр. вятърни турбини тип „Gamesa G90”/2 MW, с височина на гондолата над терена — 80 м;

-        Свързваща подземна електрическа мрежа 20kV;

-        Електрическа подстанция на ВяЕЦ „Суворово” 110/20kV;

-        Електропровод 110kV от подстанция на ВяЕЦ „Суворово” към подстанция „Вълчидол” на НЕК, заедно със съоръжения за присъединяване в подстанция „Вълчи дол”;

-        Пътища за достъп (включва реконструкция на местния път от Суворово и черни пътища в рамките на обекта за преминаване на строителна механизация);

-        Площадки на север от Суворово, предназначени за изхвърляне на излишни количества изкопни материали.

Проектът е сертифициран като първи клас инвестиция от Българската aгенция за инвестиции.

Ветроенергиен парк „Суворово” предоставя електричество на приблизително 7 000 домакинства или град от 30 000 жители. Той спестява изгарянето на 266 000 тона черни въглища и предотвратява замърсяване от приблизително 56 000 тона въглероден двуокис всяка година.
Към началото на страницата